Sayfa Menüsü

İlkelerimiz  • Meva’da her danışan hastalık veya problem penceresinden değil hayatının bir döneminde yardıma ihtiyaç duyan bir birey olarak değerlendirilir.


  • Meva’da her danışanın mahremiyetine özen gösterilir.


  • Meva’da her danışan yansız, yüksüz ve yargısız olarak dinlenir.


  • Meva’da her danışan saygı, ilgi ve destek görür.


  • Meva’da destek ve tedavi süreçleri her bireyin ihtiyacı doğrultusunda özel olarak hazırlanır ve şeffaf olarak uygulanır.


  • Meva’da dünyada kabul görmüş ve en modern tedavi ve destek yaklaşımları uygulanır.


  • Meva’da sunulan hizmetler ekip çalışması içerisinde farklı uzmanlıkların, farklı disiplinlerin ve farklı bakış açılarının zenginliğiyle yürütülür.


  • Meva’da her danışan yardım almak istediği konuyla alakalı uzmanlaşmış profesyonellerden yardım alır.